Ansattoversikt


Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 77 628
  • Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid.
Vaktmeister 918 28 004
Driftsoperatør 917 21 109
Vaktmeister - Teknisk drift 905 75 404
Vaktmeister - teknisk drift 959 89 949

Kontaktansvarleg for svømmehallen i Skjåk

Driftsleiar veg, vatn og avløp 990 07 490
Vaktmeister - teknisk drift 996 93 846
Vaktmeister - Teknisk drift 957 95 662
Leiar Teknisk drift 61 21 70 00 474 52 125
61 21 70 00 920 22 825
Vaktmeister, Teknisk drift 992 67 006 992 67 006