Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar legekontor og helsestasjon 61 21 70 00 909 89 436
Helsesjukepleiar 908 48 548
Jordmor 61 21 70 00 482 28 307
Konsulent 414 42 517
Miljøterapeut/Helsesjukepleiar Helsestasjon 61 21 70 00 902 41 735

Miljøterapeut/Helsesjukepleiar Helsestasjon