Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar 61 21 70 00 907 26 428
Helsesyster - Skjåk Helsestasjon 905 76 553
Jordmor 61 21 70 00 482 28 307
Miljøterapeut helsestasjon 61 21 70 00 902 41 735