Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 71 70
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 482 90 697
Ergoterapeut 61 21 71 89 902 49 320
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar institusjon 61 21 71 88 489 97 924
Hjelpemiddelkontakt 959 82 608