Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 59 708
61 21 71 70
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg) 469 42 018
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 61 21 71 70 488 94 046
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie 61 21 71 88 489 97 924
Hjelpemiddelkontakt 959 82 608