Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 71 70
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 482 90 697
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar institusjon 61 21 71 88 489 97 924
Hjelpemiddelkontakt 959 82 608