Ansattoversikt


Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 70 00 907 09 488
Nordberg skule 61 21 41 43 415 16 542
Kulturskulelærar 415 76 249
Vaksenopplæring 971 86 521
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Personaltelefon 61 21 31 53
Fung. Rektor Kulturskulen, Kulturskulen 906 74 150 913 81 446
Lærar, Vaksenopplæring 930 96 056
Lærar, PKU, Vaksenopplæring 61 21 70 00 930 96 056
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule 906 74 150 922 16 716
Styrar Holemork barnehage 61 21 31 53
Hovudvernombud - Nordberg skule 948 93 491 948 93 491
61 21 48 32
Styrar Dønfoss naturbarnehage 61 21 48 32
Rektor, Marlo skule 61 21 70 00
Styrar Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor, Skjåk ungdomsskule 61 21 70 00 907 58 457
Leiar, flyktningteneste og integrering 61 21 70 00 489 95 307