Ansattoversikt


Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærarrom/personalrom 903 61 874
Kontor/administrasjon 61 21 70 00 907 09 488
61 21 41 43 415 16 542
Kulturskulelærar 415 76 249
Vaksenopplæring 971 86 521
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Personaltelefon 61 21 31 53
Kulturskulen 906 74 150 913 81 446
Lærar, Vaksenopplæring 930 96 056
Hovudverneombod, Servicetorget, kontor skule 948 93 491 948 93 491
Leiar, flyktningteneste og integrering 61 21 70 00 904 19 534

Kontortid: måndager 08.00-12.00 og fredager 09.00-11.30

Rektor, Lom & Skjåk kulturskule 906 74 150 922 16 716
Oddrun Kvalheim
Styrar Holemork barnehage 61 21 31 53
61 21 48 32
Styrar Dønfoss naturbarnehage 61 21 48 32
Styrar Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor, Skjåk barne og ungdomsskule 61 21 70 00 907 58 457