Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar psykisk helsearbeid 481 49 062
Kommuneoverlege 61 21 70 00 482 94 126
Konstituert kommunalsjef for helse og omsorg 901 23 165
Avdelingsleiar avlastning 915 18 455
Kontakt kreft- og demensomsorg 61 21 71 66
NAV leiar Lom og Skjåk 55 55 33 33 957 76 302