Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og omsorg 901 23 165
Kommuneoverlege 61 21 70 00 482 94 126
Avdelingsleiar avlastning 915 18 455
Kontakt kreft- og demensomsorg 61 21 71 66
NAV leiar Lom og Skjåk 55 55 33 33 907 21 954
Leiar psykisk helsearbeid 481 49 062