Ansattoversikt


Bismotunet

Ansatte i avdelingen Bismotunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma 61 21 71 61 959 82 598

Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma 61 21 71 61 959 82 598