Ansattoversikt


Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar/helsesjukepleiar 61 21 70 00 902 41 735

Tenesteleiar for helsestasjon, jordmor og legekontoret.