17. mars - Gudbrandsdalsostens dag!

Tine Lom og Skjåk sponsar brunost og Bakeriet i Lom sponsar brød til matpakkar - Klikk for stort bilde17. mars - Gudbrandsdalsostens dag! Skjåk kommune

Tradisjonen tru feirer vi Gudbrandsdalsosten sin dag i Skjåk. Tine Lom og Skjåk sponsar brunost og Bakeriet i Lom sponsar brød til matpakkar som alle ungane på skulen skal få saman med mjølk den 17. mars.

Gudbrandsdalsostens dag 

Tradisjonen tru feirer vi Gudbrandsdalsosten sin dag i Skjåk. I år set vi ekstra fokus på at det er vanleg mat, som td. mjølkeprodukt og brød kroppen vår treng for å vekse og halde seg frisk. Steffen Johnsgård frå Kongsberg har spelt ishockey så og si heile livet, og spelar nå på Furuset. Han har kjent på både oppturar og nedturar når det gjeld ernæring og kosthald. Han kjem til Skjåk og fortel ungane på skulen om kor viktig vanleg sunn mat er for at kroppen skal virke slik han skal.

Takk til sponsorar

Tine Lom og Skjåk sponsar brunost og Bakeriet i Lom sponsar brød til matpakkar som alle ungane på skulen skal få saman med mjølk den 17. mars. Dette som et godt døme på at vanleg mat er det som skal til for at vi skal vekse og halde oss friske. Alle barnehagane i Skjåk får også utlevert rauost for dagen. 

Gudbrandsdalsosten eller rauosten som vi seier i Gudbrandsdalen, har sin eigen dag!

Gudbrandsdalsostens dag er den 17.mars fordi denne dagen i 2011 bestemte TINE seg for at vi skulle halde fram med å produsere Gudbrandsdalsosten på TINE Lom og Skjåk, som det einaste ysteriet i Gudbrandsdalen.

Den årlege markeringa av Gudbrandsdalsostens dag skal vera eit høve til å vise det norske folk sitt sterke forhold til Gudbrandsdalsosten og samstundes fokusere på viktige verdiar som: 

  • smak 
  • kulturarv 
  • identitet 
  • tradisjon 
  • nasjonal og lokal stoltheit 
  • produksjonskvalitet og merkevare

 

Sjå bilete frå Gudbrandsdalsostens dag! 

(Fleire bilder kjem etter kvart)