Avkøyring til Industrivegen 60 (Snikkeriet) frå Skamsarvegen blir permanent stengt

Klikk for stort bilde Vegen blir stengt frå veke 18

I dei siste åra har ein sett eit særs auka trafikkbilete langs Skamsarvegen. Mykje av denne trafikken er tungtransport som skal levere varer til industriområdet. Det er også auka aktivitet i området etter at pistolhallen og Skjåk treningssenter vart etablert i gamle snikkeriet. 
Etter vedtak i trafikktryggingsutvalet vert avkøyring til Industrivegen 60 (Snikkeriet) frå Skamsarvegen permanent stengt med tanke på trafikktryggleiken. (sjå bilete og kartutsnitt)

Klikk for stort bilde 


All trafikk til industriområdet skal gå via industrivegen.

Besøkande og varetransport til Micas Design, Skjåk treningssenter, Skjåk Pistolklubb, Skjåk biobrensel og Interfil skal og må nytte Industrivegen frå nå.Klikk for stort bilde