Bålforbod frå 15. april til 15. september

Bål - Klikk for stort bilde

Minner om at det frå 15. april til 15. september er det forbod mot bålbrenning i skog og mark.

I byggefelta i Bismo, Aurmo og Uppnose er det forbod heile året, jf. kommunal forskrift.

 
Røyk som blir observert i skogsmark kan bli oppfatta som skogbrann og meldt til brannvesenet. Den som forårsakar utrykking pga. ulovleg brenning, blir normalt anmeldt og må sjølv dekkje kostnadane i samband med utrykkinga.