Barnehagedagen tysdag 14. mars

Bilete av ein Bjørn og kanin som leikar saman - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Utdanningsforbundet

På Barnehagedagen tysdag 14. mars er tema for dagen "Liten og stor", og betydninga av nok og kompetente tilsette i barnehagane er ein del av bodskapen

Barnehagedagen tysdag 14. mars

I år er tema for dagen "Liten og stor", og betydninga av nok og kompetente tilsette i barnehagane er ein del av bodskapen

Barn som blir stimulert og støtta av vaksne gjennom barnehagedagen vil både raskare og betre:

Bilete av barn i leik i Bismo barnehage - Klikk for stort bildeBilete av barn som leikar i Bismo barnehage Bismo barnehage
  • utvikle språket sitt
  • bli meir sosialt kompetente
  • bli tryggare
  • kunne lettare opprette og bli i relasjonar
  • bli meir reflekterte og tenkjande

Rett og slett utvikle det som er grunnlaget for eit heilt menneske. 

Dagen vert markert på ymse vis i barnehagane våre. Boller, juice og frukt til alle barn på barnehagedagen blir sponsa av:

Vi takker :-)