Covid oppfriskningsdose for dei frå 18- 64 år

Det er opna for oppfriskningsdose for dei frå 18- 64 år.  For bestilling av time så kan dei som vil ha oppfriskningsdose ringe legekontoret eller helsestasjonen.

Covid 19 injeksjon - Klikk for stort bilde Adobe Stock foto

Ring legekontoret eller helsestasjonen for å bestille time. Telefon 61 21 71 00 eller kontakt Helsestasjonen ved spørsmål om vaksinasjon. 

Det nedanfor er informasjon frå FHI:

  • Regjeringen opnar opp for oppfriskningsdose til personar i aldersgruppa 18-64 år utan underliggande risiko for alvorlig sjukdom.

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Kontakt

Aud Jotun
Helsesjukepleiar
Mobil 908 48 548
Skjåk legekontor
Telefon 61 21 71 00

NGLMS - legevakt og legevaktsentral Otta