Det blir koronatesting i Skjåk på laurdag

Skjåk kommune kjem til å utføre testing laurdag 24. april 2021 på Skjåk legesenter. Telefontid frå kl 10.00 – 11.30. Testtid frå 11.00 – 12.00. Ring tlf 909 89 436.

Skjåk kommune kjem til å utføre testing laurdag 24. april 2021 på Skjåk legesenter. Dette er testing i samarbeid med Lom kommune, og gjeld såleis alle som bur eller oppheld seg i Lom og Skjåk kommuner. Det blir ikkje testing sundag. 

Testing i Skjåk for Lom og Skjåk laurdag 24., april 2021

  • Telefontid frå kl. 10.00 – 11.30
  • Testtid frå kl. 11.00 – 12.00.
  • Ring tlf 909 89 436

Vi ber om at innbyggjarar som merkar symptom, eller meiner det er grunnlag for at dei bør teste seg, gjere tiltak slik at mogleg risiko for smitte blir minimert. Neste testtid vil vere i ordinær opningstid måndag 26. april 2021.