Etablerarkurs for nye og litt vidaregåande etablerarar i Skjåk

Frå 14. mars. I samarbeid med Næringsnettverket i Skjåk (NIS) og SKÅPPÅ kunnskapspark, vil Skjåk kommune, tilby etablerarkurs for næringsdrivande i Skjåk. Vel møtt!

Etablerarkurs for nye og litt vidaregåande etablerarar i Skjåk

Skjåk kommune og Næringsnettverket i Skjåk (NIS) arrangerer eit kurs for etablerarar våren 2018. Harald Granrud i Skåppå presenterte innhaldet i kurset på eit møte onsdag denne veka. Kurset skal gå over 10 kveldar, og her vil deltakarane få opplæring i ulike sider ved det å starte og drive ei verksemd. Kurset er retta først og fremst mot dei som nett har starta eller er i ferd med å starte ei verksemd. Men også dei som har drive ei verksemd over noko tid, og som står overfor omstillingar, eller berre har behov for å oppdatere seg, er velkomne. Kursoppstart vil vere 14. mars.

Kurset startar 14. mars, og vil gjennomførast med 8 kurskveldar fram til mai.

Kontakt

Eli Johanne Lundemo
Næringssjef
Mobil 907 48 377