Felles helsestasjon for Lom og Skjåk kommunar

Informasjon frå svangerskapsomsorg, helsestasjon og skulehelsetenesta (heretter omtala helsestasjon) i Lom og Skjåk kommunar.

Frå 1. januar 2023 er det vedteke politisk at Lom og Skjåk kommunar går saman om eit vertskommunesamarbeid med Skjåk som vertskommune. Det kjem til å gå litt tid før ramane for korleis vi skal arbeide framover er lagt. Så fort vi har meir informasjon vil dykk få dette.

Kva betyr dette for deg?

Det skal være kontor i begge kommunane slik det er i dag og du brukar same kontaktinformasjon som du har per dags dato.

På helsestasjon og skulane vil du kunne sjå nye ansikt som arbeidar innanfor helsestasjonstenesta.

Vi gler oss på å byrje med dette nybrotsarbeidet, og håpar å trur at vi vil få til enda betre og effektive tenester til deg som innbyggar i Lom og Skjåk kommunar.

alt="" - Klikk for stort bilde