Film om demens på Skjåk Friviljugsentral fredag 16. september

Skjåk Friviljugsentra fredag 16. september frå klokka 18.00. - 20.00.

Dette er ein film for alle som ynskjer å lære litt meir om demens. Film frå verkelegheita.

Familien Syvertsen Leiner i Oslo og familien Solberg i Alta fortel korleis det er å ha nær pårørande med ein demenssjukdom. Korleis håndterer desse familiane demenssjukdommen og kva tenkjer dei rundt åpenheit om sjukdommen og omgivelsenes reaksjonar? Kva kan lokalsamfunnet og kvar enkelt av oss bidra med slik at familiar som lev med demens ikkje vert isolert og kan fortsetja å leva så gode liv som mogleg. Dette er noko av temaene og spørsmåla filmen berører.