Folkemøte om flaumsikring av Bismo

Skjåk kommune

Det blir folkemøte om flaumsikring av Bismo, tysdag 18. oktober kl 18.00.

Folkemøte om flaumsikring av Bismo

NVE og Skjåk kommune inviterer til ope møte om flaumsikring av Bismo. NVE vil ha gjennomgang av planene. Det blir moglegheit for å stille spørsmål.

 • Stad: Møtet blir på kantina på Skjåk barne- og ungdomsskule
 • Tid: tysdag 18. oktober kl 18.00

-------------------------------------------------------------------------------

Om sikringsprosjektet (på bokmål frå NVE)

 • Det skal bygges en 2,3 kilometer lang flomvoll. Se vedlagte kart. (PDF, 2 MB)
 • Nye pumpestasjoner og drensgrøfter etableres
 • Inntaket ved Fjukenbekken bygges om
 • Noe av dagens trær og øvrig vegetasjon langs elva fjernes for å gjøre plass til flomvollen. Se vedlagte kart (bilete under)
 • Når flomvollen er ferdig bygget vil den bli en belyst turveg som kan benyttes av allmennheten
 • Forventet byggeperiode er vinteren 2023 til utgangen av 2024
Vegetasjon og flomsikring.jpg - Klikk for stort bildeVegetasjon og flomsikring.jpg Skjermdump

Hvordan påvirker sikringsprosjektet deg?

 • Anleggstrafikk vil føre til økt trafikk i området
 • Det vil bli tatt hensyn til myke trafikanter og spesielt skolebarn
 • Det blir noe støy og støv fra anleggsmaskiner
 • Det blir begrenset adkomst i perioder. Både for gående, syklende og kjørende.
 • Omkjøring vil bli godt skiltet
 • Entreprenøren sørger for god trafikksikkerhet i hele anleggsperioden

NVE og Skjåk kommune ser frem til å sette i gang med dette viktige sikringsprosjektet i Bismo.

Har du spørsmål? Kontaktinformasjon og mer om prosjektet finner du på kommunens nettside under Natur og miljø:

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145