Fysioterapitenesta i Lom og Skjåk startar opp att med varmtvasstrening

Klikk for stort bildeFysioterapitenesta i Lom og Skjåk startar opp att med varmtvasstrening i Skjåkhallen f.o.m måndag 05.10.20.

På grunn av smittevernreglar med blant anna færre antall deltagere tillatt, må vi i år ha ei anna løysing på gruppa. Det blir derfor arrangert éi gruppe i haust på 10 treningar med inntil 15 personar, og ei ny gruppe frå etter jul med 10 treningar. Tilbodet vil då vere 10 gongar per person. Vi ynskjer at tilbodet skal kome flest mogleg til nytte, samtidig som vi ivaretek dei nødvendige smittevernhensyn!

Treninga er retta mot dei som har ledd- og muskelplagar. Du treng ikkje kunne symje for å delta. Dersom du er interessert i å delta ta kontakt med fysioterapitenesta i Lom v/tlf. 48 16 55 20 eller Skjåk v/tlf. 90 50 62 57 innan onsdag 30.09.20.

Kontakt

Elisabeth Lunde
Fysioterapeut
Mobil 903 68 940