Informasjon om Bismotunet

Bismotunet i Skjåk - Klikk for stort bilde 

Skjåk kommune tok over Bismotunet fredag 10. januar. Bygget er klart for innflytting og vil bli teke i bruk rundt 1. februar.

Bygningsmassa er på ca. 800 m2, fordelt på to bygningar. Bygga inneheld 5 omsorgsbustader, 3 avlastningsbustader og fellesareal for bebuarane og personalet.

Prosjektet har ein budsjettert totalkostnad på 35 millionar kroner inkl mva, og er finansiert med investeringstilskot frå Husbanken, mva-kompensasjon, lån og bruk av eigne midlar.

Kontakt

Ove John Plassen
Leiar Teknisk drift
Telefon 61 21 70 00
Mobil 474 52 125