Innbyggjarundersøking 55+: Kva er viktig for deg?

A.Stock Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen treng innspel frå deg som innbyggjar om kva du ynskjer for din eigen alderdom.

Kommunane i Nord-Gudbrandsdalen treng innspel frå deg som innbyggjar om kva du ynskjer for din eigen alderdom. Dette gjeld alle som bur i regionen og som er i alder 55år +

Les meir om undersøkinga på heimesida hjå Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.

Gå til spørjeundersøkinga.