Kulturminneregistrering i Skjåk kommune – automatisk fredete, arkeologiske kulturminner».

Fotoregistrering av eldre bygningar, og registreringar av automatisk freda arkeologiske kulturminne i Skjåk kommune.

Garden Lindsheim i Skjåk - Klikk for stort bilde Gudbrandsdalsmusea  

Frå 15. august vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre en registrering av eldre og verneverdige bygninger i Skjåk kommune.

(Tekst på bokmål - Informasjon frå Asplan Viak)

Registreringen inngår i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». Kartleggingen vil omfatte tidligere SEFRAK-registrerte* bygninger fra før 1900, samt bygninger fra 1900-tallet som gjennom kommunale planer er ansett som verneverdige. Huseierne blir varslet gjennom annonse i lokalpressen og informasjon på kommunens hjemmeside. Registreringen utføres av fagpersoner fra Asplan Viak som bærer gule vester merket kulturminneregistrering. Det er ikke forutsatt at registrator skal snakke med huseier. Dersom registrator har behov for å gå inn på privat grunn, vil vedkommende ringe på og identifiserer seg når han/hun kommer.

Det skal registreres ca. 700 objekter i Skjåk, og vi ber om forståelse for at det vil være praktisk umulig å skulle gjøre avtaler med alle eiere på forhånd. Registreringen er utvendig og visuell og vil gjennomføres raskt. Det tas 3-5 eksteriørbilder av byggenes fasader. Registreringen vil ikke få noen konsekvenser for eierne av de registrerte husene.
Riksantikvarens overvåkningsprogram omfatter 18 kommuner, hvor registrering gjennomføres hvert femte år. Målet med undersøkelsen er å få statistisk oversikt over tap, tilstand og endring av verneverdige og SEFRAKregistrerte
bygninger. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning. Resultatene av årets registreringer vil bli publisert våren 2023 på Riksantikvarens hjemmesider.
* SEFRAK-registeret er Riksantikvarens landsdekkende register over nærmere 500 000 bygninger eldre enn 1900, samt yngre bygninger i nordlige områder. SEFRAKregisteret gir ikke automatisk vernestatus eller restriksjoner på hva som kan gjøres med bygningen.

Frå 22.08.2022 vil Asplan Viak på oppdrag for Riksantikvaren gjennomføre registreringar av 108 automatisk freda arkeologiske kulturminne i Skjåk kommune.

Riksantikvarens miljøovervåkingsprogrammer «Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner». Registreringene vil bli utført av fagpersoner fra Asplan Viak som alle vil bære gule vester og ID-kort. De arkeologiske kulturminnene vil bli kontrollregistrert og fotografert og sammenlignet med foto fra tidligere registreringer. Kontrollregistreringen vil også bli varslet gjennom annonse i lokalpressen.

Målet med Riksantikvarens overvåkningsprogram er å få oversikt over tap, tilstand og endring av et utvalg arkeologiske kulturminner. Overvåkingsresultatene skal gi faktagrunnlag for å vurdere virkemidler i fremtidig kulturminneforvaltning. Resultatene av årets registreringer vil bli publisert høsten 2022 på Riksantikvarens hjemmesider.

Asplan Viak
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1100 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Vi har en av landets største konsulentgrupper innenfor fagfeltet kulturminner og kulturmiljø.


Kontakt registrering av automatisk fredete, arkeologiske kulturminner:

  • Kjell Arne Valvik, Asplan Viak: kjellarne.valvik@asplanviak.no
  •  Jostein Gundersen, Riksantikvaren: jog@ra.no