Ledige omsorgsbustader i Bismo

Klikk for stort bilde

Skjåk kommune har ledige omsorgsbustader i Strandvegen, tilpassa eldre og uføre med behov for tilrettelagt bustad i sentrum. Bustadene er ikkje bemanna.

For meir opplysningar kontakt Marit Larsen (tel 482 06 434) eller Gudrun Teigen (tel 61 21 71 61)

Kontakt

Ingrun Krøkje
Saksbehandlar tildelingskontoret
Mobil 482 06 434
Gudrun Teigen
Tenesteleiar, Heimetenesta
Telefon 61 21 71 61
Mobil 959 82 598