Lengre saksbehandlingstid på byggesak

Adobe Stock Photo - Klikk for stort bilde  

Felleskontoret for plan, byggesak og miljø for Lom og Skjåk har ei periode framover lite kapasitet på byggesak. Ein må derfor pårekne noko lenger tid enn vanleg på saksbehandling. Byggesaksbehandlar er tilgjengeleg på telefon måndagar, tysdagar, torsdagar og fredagar. Onsdagar tek vi ikkje i mot telefonhenvendingar.

Byggesaker skal sendast til: post@lom.kommune.no, ikkje til den einskilde saksbehandlar.