Melding til husstander knytt til Aurmo vassverk (oppdatert)

Ottaelven januar 2021 - Klikk for stort bildeOttaelven januar 2021   

Feil på vassforsyning i Aurmo er nå utbetra. Anmodning om å redusere vassforbruk er nå også oppheva. Vatn kan nyttast som normalt.

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Mobil 990 07 490