Merete K Dagsgard har starta som ny tenesteleiar for vaksenopplæringa og flyktningtenesta

Merete K Dagsgard har starta som ny tenesteleiar for vaksenopplæringa og flyktningtenesta

Ho har master i spesialpedagogikk attåt utdanning som barnehagelærar og tilleggsutdanning i norsk, 6-10-årspedagogikk og leiing.  Dagsgard kjem frå stillinga som leiar for PPT Nord-Gudbrandsdal der ho også har arbeidd som nestleiar og rådgjevar over fleire år. Tidlegare har ho erfaring som spesialpedagog og lærar. Ho starta i jobben 1. september.