MOTIVASJONSTUR FOR BEITEBRUKARAR I NORD-GUDBRANDSDALEN

Sau på beite Kari Hånsnar

(på bokmål)

Årets beitesesong har vært krevende for mange beitebrukere i Nord-Gudbrandsdalen. Kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre ønsker derfor å arrangere en motivasjonstur slik at sauebrukere fra hele regionen kan møtes, dele erfaringer med hverandre og få felles opplevelser. Det overordna målet med turen er et ønske om å gi motivasjonsdrypp til ei næring som er betydningsfull for kommunene.

Kommunene kan derfor med glede invitere til en busstur til Oppdal torsdag 6. oktober. Turen skal inneholde lokalprodusert lunsj fra "Smak og Behag", flere gårdsbesøk og nydelig middag på Storli gard. Turen er fullfinansiert av Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal og Statsforvalteren i Innlandet. Påmelding skjer via lenke her og som er utsendt på SMS til alle sauebrukere i Nord-Gudbrandsdalen. Påmelding skjer etter "førstemann til mølla" prinsippet. Det er 50 plasser på bussen, så vær rask om du vil være sikret plass!  Velkommen til en fin dag sammen!

MOTIVASJONSTUR FOR BEITEBRUKERE I NORD-GUDBRANDSDALEN

MOTIVASJONSTUR FOR BEITEBRUKERE I NORD-GUDBRANDSDALEN
Klokkeslett Klokkeslett Klokkeslett
8.00 Påstigning Lom Lom busstasjon
8.30 Påstigning Vågå YX Vågå
8.50 Påstigning Sel Ved samfunnshuset
9.30 Påstigning Dombås Dombås skyssterminal
10.45 Lunsj på SMAK OG BEHAG Oppdal
12.00 Gårdsbesøk hos Anita og Stig Hindseth Bjerkaas
13.15 Gårdsbesøk hos Elin og Rolf Sverre Holum
14.30 Avreise til STORLI GARD
15.30 Middag og omvisning på STORLI GARD
18.00 Avreise fra Storli gard
20.00 Ankomst Dombås
20.40 Ankomst Sel
21.00 Ankomst Vågå
21.30 Ankomst Lom

Har du spørsmål kontakt:

Lom/Skjåk: Kari Hånsnar

Vågå/Sel: Laila Nersveen

Lesja/Dovre: Ingrid Tragethon

Kontakt

Kari Hånsnar
Landbruk og kultur
Mobil 991 62 602