Nordberg skule er selt til Aaboen AS

Nordberg skule er selt til entreprenørverksemda Aaboen AS. 

Firmaet Aaboen AS har fire tilsette og det er Stian Aaboen som er dagleg leiar. Dei ynskjer å vidareutvikle og regulere bygget til næringsbygg. Firmaet har gode idear om korleis dei kan knyte til seg fleire samarbeidspartnarar og kanskje skape nokre nye arbeidsplassar.