Nye rutinar for besøk ved Skjåkheimen

Klikk for stort bildeSkjåkheimen 

Etter nye oppdateringar frå FHI sine sider angåande Covid-19 er fylgjande prosedyre for besøk ved Skjåkheimen:
 • Ring og avtal med Skjåkheimen/avdelinga om besøk på førehand.
 • Besøk bør helst skje utandørs eller på Storstugu. Ved besøk inne på Storstugu er det max 5 personar samtidig.
 • Hugs å vaske/sprite hendene før og etter besøket
 • Hugs å overhalde 1 meters regelen om å halde avstand
 • Du kan ikkje ta med mat eller drikke
 • Pasientar som ikkje er mobile kan få besøk inne på rommet med eigne restriksjonar. Max. 2 personar på besøk om gongen på rommet
 • For besøk hjå pasientar som er kritisk sjuke eller i livets siste sluttfase gjeld andre rutinar
 • Alle besøk vert dokumentert i Profil, dette med tanke på evt. smittesporing.
Her kan du ringe for å avtale besøk:
 • Avd.sjpl./ansvarleg sjukepleier: 469 42 018 
 • Uppistugu: 954 29 537
 • Framstugu: 469 58 669
 • Midtstugu: 480 77 936
 • Skeiro: 612 17 186
 

Du SKAL IKKJE kome på besøk dersom du:

 • Ikkje føler deg frisk
 • Har vore utanfor Norge dei siste 14 dagane
 • Er i heimekarantene eller har vore i nærkontakt med nokon som har fått påvist covid-19

Kontakt

Ingvild Mork
Tenesteleiar institusjon
Telefon 61 21 71 88
Mobil 489 97 924