Open dag på Skjåk barne- og ungdomsskule fredag 7. februar frå kl 10.30

Skjåk barne- og ungdomsskule har i veke 5 og 6 arbeidd med temaet Mestring.  Resultatet kan du koma og sjå på skulen mellom 10.30 og 12.30.

Klikk for stort bilde ES  

  • Frå 11.00: Mellomsteget vil vera på klasseromma med ulike kurs
  • 11.00 -12.00: Småskulesteget vil vera på klasseromma med ymse aktivitetar
  • 10.30: Dans 9. klasse på musikkrommet eller i vestibylen
  • 11.15: Dans 2. – 4. på musikkrommet
  • 11.45: Dans 2. – 4. på musikkrommet
  • Ca. 11.00: Dramatisering 8. klasse i kantina

I vestibylen vil 4. klasse ha kafé der du kan kjøpe kaffe og kake.  Prisen bestemmer kjøpar.  Overskotet vil gå til SOS Barnebyar.

Alle er velkomne!

Kontakt

Trude Teigen
Rektor, Skjåk barne og ungdomsskule
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 58 457