Rekneskapen 2019

 Klikk for stort bilde 

Rekneskapen 2019

Skjåk kommune fekk eit overskot på vel 11 millionar kroner i 2019 og eit netto korrigert driftsresultat som tilsvarar 6,1% av driftsinntektene. 
Årsaka til overskotet er hovudsakleg gode prisar på konsesjonskraft. Det er og meirinntekter på andre postar, men også meirutgifter på ein del tenester. 
Sjå vedlegg her (PDF, 5 MB)