TV-aksjonen 2020

Klikk for stort bilde Denne gongen er bøssa digital, dette for å unngå smittespreiing.  Å bli digital bøsseberar skjer på følgjande vis:  Gå til  https://blimed.no/ og meld deg som digital bøsseberar. 

Midlane som vert innsamla gjennom årets TV-aksjon skal nyttast til å bekjempe plast i havet. Dei skal bidra til søppelhandteringstiltak, opplæring i teknologi og renovasjon, redusere utslepp av plastavfall til naturen, og bistå bedrifter i arbeidet med å erstatte eingongsplast med meir miljøvennlege materiale. Dette skal skje i dei landa problemet er størst, Thailand, Vietnam, Filippinane og Indonesia.

Det er Skjåk Friviljugsentral som er lokal arrangør