Varsom.no og NVE har sendt ut varsel om flaumfare

Varsom.no og NVE har sendt ut varsel om flaumfare, Oransje nivå, for Ottadalen 19. juni. Du kan følgje utviklinga her på nettstaden varsom.no

Skjåk kommune følgjer også utviklinga fortløpande.