Ansattoversikt


Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 77 628 909 77 628
  • Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid.
Vaktmeister 953 06 090
Leiande vaktmeister 917 21 109
Teknisk sjef 453 13 301
Vaktmeister - Teknisk drift 905 75 404
Driftsoperatør VA 979 79 742
Driftsleiar veg, vatn og avløp 453 12 890 453 12 890
Vaktmeister - teknisk drift 996 93 846
Vaktmeister - Teknisk drift 957 95 662
Prosjektleiar 61 21 70 00 474 52 125
Vaktmeister Teknisk drift 959 89 946
Driftsoperatør 995 18 987
61 21 70 00 920 22 825
Vaktmeister, Teknisk drift 992 67 006 992 67 006