Ansattoversikt


Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjukepleiar 61 21 70 00
Jordmor 61 21 70 00 905 98 701
Helsesjukepleiar 908 48 548
Sekretær - Servicetorget 477 50 084
Tenesteleiar/helsesjukepleiar 61 21 70 00 902 41 735

Tenesteleiar for helsestasjon, jordmor og legekontoret.