Ansattoversikt


Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 59 708
488 94 046
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg) 469 42 018
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 488 94 046 488 94 046
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie 61 21 71 88 489 97 924