Ansattoversikt


Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
907 59 708
488 94 046
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 488 94 046 488 94 046
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie 489 97 924 489 97 924
Avdelingssjukepleiar (vakttelefon sjukepleiar kveld/ helg) 469 42 018