Ansattoversikt


Bismotunet

Ansatte i avdelingen Bismotunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 82 609
Spesial pedagog 959 82 609
Vernepleier 959 82 609
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma 61 21 71 61 959 82 598