Ansattoversikt


Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærarrom/personalrom 903 61 874
Kontor/administrasjon 61 21 70 00 907 09 488
61 21 41 43 415 16 542
Vaksenopplæring 971 86 521
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Personaltelefon 61 21 31 53
Lærar, Lom og Skjåk kulturskule 913 81 446 906 74 150
61 21 31 53
Flyktingkoordinator og leiar, Vaksenopplæring 930 96 056
Dagleg leiar (Ute i permisjon) - 61 21 31 53

(Ute i permisjon)

Styrar 61 21 48 32 901 93 957
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule 906 74 150 922 16 716
Oddrun Kvalheim
61 21 48 32
Styrar Holemork og Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor, Skjåk barne og ungdomsskule 61 21 70 00 907 58 457