Ansattoversikt


Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og omsorg 901 23 165
Kommuneoverlege 61 21 70 00 482 94 126
Spesial pedagog 959 82 609
Kreftkontakt 61 21 71 66
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma 61 21 71 61 959 82 598
NAV leiar Lom og Skjåk 55 55 33 33 907 21 954
Leiar psykisk helsearbeid 481 49 062