Løn, reiserekning og heimekontor

For tilsette i Skjåk kommune som vil logge seg på tenester som ligg utanfor Regiondata. 

Visma Enterprise Ansatt

På Visma Enterprise Ansatt kan du redigere dine personalia, kompetanse og sjå data om alle medarbeidarar i Skjåk kommune. Her kan du også logge på for å sjå ditt lønsoppgjer/utbetaling. Logg på for å sjå lønsslippen på vedlagt lenke under.

Webmail

Webmail er eposten din på Regiondata. For å bruke Webmail, skiver du inn kun brukarnamn (ikke domenenamn) og passord på Regiondata.
OBS; om du ikkje får logga deg på tek du kontakt med IT-support for å få tilgang. Logg på for jobbmail (heimekontor) på lenken under.

Webmail

Heimekontor på Regiondata

Heimekontor krev at du lastar ned og installerer Citrix Receiver. OBS: om du ikkje får logga deg på tek du kontakt med IT for å få tilgang.

Logg på heimekontor via Regiondata