IT support

IT-Support 1

Ved behov for IT-support

 • Ring 800 33 210

Telefonnummeret er bemanna av IT-medarbeidarar i regionen kvar vekedag frå:

 • kl 08:00 til 15:30

Målet er at flest mugleg sakar kan bli løyst direkte via telefon. Meir krevjande sakar vert logga av telefonvakta 
og overført til lokal IT-avdeling for oppfylging. Det er ingen døgnvakt eller helgevakt på IT i regionen. Sakar kan også meldast inn heile veka – dag som natt. Meld inn til IT-support e-post.

På botnen av RegionData-biletet på din PC finn dykk òg fylgjande moglegheit for å melde inn sakar:

IT

Adresse

 • Besøks- og postadresse
  Moavegen 30, 2690 Skjåk
 • Kommunenummer
  3433
 • Fakturamottak ​​​​​
 • Organisasjonsnummer
  961 381 096