IT support

IT-Support 1

Ved behov for IT-support

  • Ring 800 33 210

Telefonnummeret er bemanna av IT-medarbeidarar i regionen kvar vekedag frå:

  • kl 08:00 til 15:30

Målet er at flest mugleg sakar kan bli løyst direkte via telefon. Meir krevjande sakar vert logga av telefonvakta 
og overført til lokal IT-avdeling for oppfylging. Det er ingen døgnvakt eller helgevakt på IT i regionen. Sakar kan også meldast inn heile veka – dag som natt. Meld inn til IT-support e-post.

På botnen av RegionData-biletet på din PC finn dykk òg fylgjande moglegheit for å melde inn sakar:

IT

Adresse

Besøks- og postadresse
Moavegen 30, 2690 Skjåk

 

Kommunenummer
3433

 

Faktura e-post

fakturamottak@skjaak.kommune.no

​​​​​

Organisasjonsnummer
961 381 096