IT support - RegionData

IT support - RegionData

Ved behov for IT-support kan dykk ringe:

Telefonnummeret er bemanna av IT-medarbeidarar i regionen kvar vekedag frå kl 08:00 til 15:30.

Målet er at flest mugleg sakar kan bli løyst direkte via telefon. Meir krevjande sakar vert logga av telefonvakta 
og overført til lokal IT-avdeling for oppfylging. Det er ingen døgnvakt eller helgevakt på IT i regionen. Sakar kan også meldast inn heile veka – dag som natt. Meld inn til IT-support e-post.

Kontakt

IT-support Helpdesk
IT-support
Telefon 80 03 32 10