Melde avvik

Ved å melde avvik kan vi som er tilsett i Skjåk kommune vere med å dokumenter hendingar ein ikkje ynskjer og utvikle organisasjonen. 
Alle tilsette i Skjåk kommune har moglegheit til å melde avvik.

Brukarnamn og passord får du av din leiar. 
 

(Trykk på menyunkt øvst for log-in)