Bli lærling i Skjåk kommune

Klikk for stort bilde Hans Erik Kjosbakken

Lærlingar i Skjåk kommune

Skjåk kommune har i 2016//17 hatt 7 lærlingar fordelt over 3 ulike fag, helsefagarbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og ikt-servicefaget.

Lærlingane er svært positive for arbeidsmiljøet, rekruttering av ungdom blant erfarne medarbeidarar er positivt. Lærlingane er verdifulle og produktive medarbeidarar, og kommunen får tilskot frå Fylkeskommunen som er med å finansiere lærlingordninga. Kommunen tek eit samfunnsansvar ved å bidra til at ungdom kan skaffe seg fagutdanning. Mange av dei tilsette kommunen har i dag har vore lærlingar i Skjåk før dei fekk fast jobb. 

Skjåk kommune vil ha nye lærlingar

Kvar haust vil kommunen ta inn fleire nye lærlingar, og det er fleire aktuelle fag i forhold til læreplassar. Dette kan være helsefagarbeidar, barne- og ungdomsarbeidar, kontor- og administrasjonsfag, ikt-servicefag og institusjonskokk.

Ta kontakt med Skjåk kommune viss du ønskjer meir informasjon

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690