Postlister Skjåk kommune

Her finn du inngåande og utgåande dokument. Dokument som er unnateke offentlegheit vil ein ikkje kunne opne, eller deler av eit dokument kan vere sladda. Dokument på postlista blir publisert med ei forsinking på to dagar.
Interne notat er ikkje inkludert i postlista.

Innsyn i post, saker og møte frå 9/2-2016 - 18/1-2021

For søk i postlista og andre politiske dokument samt møtesaker i denne perioda, må du ta kontakt med Servictorget/Arkiv. Dokument i personal-, flyktning-, startlån- og elevarkiv blir ikkje lagt ut på postlista. For innsyn i dette, send forespørsel til post@skjaak.kommune.no 
 

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway

 

Unni Olstad
Sekretær - Servicetorget
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 52 377