Ansattoversikt


Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 47 020 909 47 020
Konsulent 909 47 020 415 04 309
Konsulent 909 47 020 971 47 781

Helse, omsorg og sosialteneste

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg og sosialteneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for helse og omsorg 901 23 165
Kommuneoverlege 61 21 70 00 482 94 126
Avdelingsleiar avlastning 915 18 455
Kontakt kreft- og demensomsorg 61 21 71 66
NAV leiar Lom og Skjåk 55 55 33 33 957 76 302
Leiar psykisk helsearbeid 481 49 062

Helse, omsorg og sosialteneste - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 415 42 791
Leiar for barneverntenesta i Sel, Lom, Skjåk og Vågå 415 37 287

Helse, omsorg og sosialteneste - Bismotunet

Ansatte i avdelingen Bismotunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
959 82 609

Helse, omsorg og sosialteneste - Fysioterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vikar for Margrete Morken Bøye 481 65 521
Fysioterapeut 905 06 257

(For tida i foreldrepermisjon)

Fysioterapeut 903 68 940
Fysioterapeut 905 06 257

Helse, omsorg og sosialteneste - Heimesjukepleia

Ansatte i avdelingen Heimesjukepleia
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lagleiar for heimetenesta 901 15 244
959 82 603
Tenesteleiar, Heimetenesta 61 21 71 61 959 82 598

Helse, omsorg og sosialteneste - Helsestasjon

Ansatte i avdelingen Helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar legekontor og helsestasjon 61 21 70 00 909 89 436
Helsesjukepleiar 908 48 548
Jordmor 61 21 70 00 482 28 307
Miljøterapeut/Helsesjukepleiar Helsestasjon 61 21 70 00 902 41 735

Miljøterapeut/Helsesjukepleiar Helsestasjon

Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåk legekontor

Ansatte i avdelingen Skjåk legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar legekontor og helsestasjon 61 21 70 00 909 89 436
61 21 71 00

Klikk for stort bilde

Helse, omsorg og sosialteneste - Skjåkheimen

Ansatte i avdelingen Skjåkheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 71 70
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg 482 90 697
Konsulent 61 21 71 62
Tenesteleiar institusjon 61 21 71 88 489 97 924
Hjelpemiddelkontakt 959 82 608

Helse, omsorg og sosialteneste - Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Ansatte i avdelingen Tildelingskontoret Lom og Skjåk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandlar Tildelingskontoret 905 62 291 905 62 291
Saksbehandlar tildelingskontoret 948 48 724
Saksbehandlar Tildelingskontoret 482 06 434 482 06 434

IT-support

Ansatte i avdelingen IT-support
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
IT-support 80 03 32 10

Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 61 21 70 00 918 17 696

Klikk for stort bildeIvar Bø 

Kyrkjekontoret

Ansatte i avdelingen Kyrkjekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjeverge, Skjåk Kyrkjelege Fellesråd 948 62 267
Kyrkjelydsekretær, Skjåk Kyrkjelege Fellesråd 906 77 563 906 77 563

Miljø- og samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Miljø- og samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef miljø- og samfunnsutvikling 950 43 395

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef miljø- og samfunnsutvikling 950 43 395
Jordbrukssjef 909 99 496
Skogbrukssjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 958 26 661
Landbruk og kultur 991 62 602
907 48 377
Jordbruksrettleiar 932 29 458
Næringssjef 61 21 70 00 909 41 702

Oppvekst og utdanning

Ansatte i avdelingen Oppvekst og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærarrom/personalrom 903 61 874
Kontor/administrasjon 61 21 70 00 907 09 488
61 21 41 43 415 16 542
Kulturskulelærar 415 76 249
Vaksenopplæring 971 86 521
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning 61 21 70 00 971 12 074
Personaltelefon 61 21 31 53
Kulturskulen 906 74 150 913 81 446
Dagleg leiar 61 21 31 53
Lærar, Vaksenopplæring 930 96 056
Hovudverneombod, Servicetorget, kontor skule 948 93 491 948 93 491
Styrar 61 21 48 32 901 93 957
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule 906 74 150 922 16 716
Oddrun Kvalheim
61 21 48 32
Styrar Dønfoss naturbarnehage 61 21 48 32
Styrar Holemork og Bismo barnehage 61 21 70 71
Rektor, Skjåk barne og ungdomsskule 61 21 70 00 907 58 457

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 61 21 70 00

Plan, miljø og beredskap

Ansatte i avdelingen Plan, miljø og beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 84 276
Byggesakshandsamar 900 15 146
Brannsjef 61 21 70 00 959 89 941
Branninspektør 61 21 70 00 959 89 948
Ingeniør Kart- og oppmåling Skjåk og Vågå 61 29 36 65 405 35 050
Naturforvaltar 61 21 70 00 481 90 145
Feiar 959 89 942

Skjåk Friviljugsentral

Ansatte i avdelingen Skjåk Friviljugsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dagleg leiar 900 42 055

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk

Stab

Ansatte i avdelingen Stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalkonsulent 61 21 70 00 997 56 690

Støttefunksjon

Ansatte i avdelingen Støttefunksjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Dei Gode Hjelparane 920 22 825

Tlf til butikken: 904 07 922

Kalender Skjåk kommune heimeside 61 21 70 00
Sekretær, Servicetorget 908 95 629
Hovudverneombod, Servicetorget, kontor skule 948 93 491 948 93 491
IT-Konsulent 970 57 216

For IT-support, ta kontakt med:

  • Helpdesk: 800 33 210
  • support@skjaak.kommune.no 
Sekretær - Servicetorget 61 21 70 00 907 28 415
Sekretær - Servicetorget 61 21 70 00 907 52 377
Kundemottak 61 21 70 00

 

Skjåk kommune  Servicetorg
Informasjonskonsulent 414 14 644
Elling Starrem

Støttefunksjon - Koronatelefon

Ansatte i avdelingen Koronatelefon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 71 00

Kontakt Skjåk legekontor ved spørsmål om Covid 19. Telefon 61 21 71 00. Telefontid: 08.00-11.30 og 12.30-15.00. Telefon tysdagar: kl.09.00-11.30 og 12.30-15.00

 

Tannlege

Ansatte i avdelingen Tannlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 21 40 14

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 77 628
  • Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid.
Vaktmeister 953 06 090
Driftsoperatør 917 21 109
Vaktmeister - Teknisk drift 905 75 404
Driftsleiar veg, vatn og avløp 990 07 490
Leiande vaktmeister 958 81 609
Vaktmeister - teknisk drift 996 93 846
Vaktmeister - Teknisk drift 957 95 662
Leiar Teknisk drift 61 21 70 00 474 52 125
Vaktmeister Teknisk drift 959 89 946
61 21 70 00 920 22 825
Vaktmeister, Teknisk drift 992 67 006 992 67 006

Webredaktør

Ansatte i avdelingen Webredaktør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Informasjonskonsulent 61 21 70 00 414 14 644

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomisjef 61 21 70 00 948 59 334
Konsulent 905 47 154
Konsulent 905 66 741
Konsulent Økonomi 959 82 592
Konsulent 948 50 545