Presentasjon av moglegheitsstudien

Presentasjon av moglegheitsstudien

Vedlagt er gjennomgang av moglegheitsstudien frå folkemøtet i Bismo måndag 16. oktober. Det er Selberg Arkitekter, som har gjennomført arbeidet på oppdrag frå kommunen,  som informerer. I opptaket frå møtet finn informasjon om prosessen, resultatet av moglegheitsstudien og vegen vidare. 

Vedlegg til moglegheitsstudiet:

Presentasjonsfilmer av Bismo - Selberg Arkitekter AS

Artikkelliste

Kontakt

Anne Silje Berg
Tenesteleiar plan, byggesak og miljø
Telefon 905 83 658