Skjåk Friviljugsentral

Friviljugsentralen skal bidra til eit aktivt og utviklande nærmiljø. Vi ønskjer eit lokalsamfunn der den gode dugnadsånda lever

Skjåk Friviljugsentral

Friviljugsentralen skal bidra til eit aktivt og utviklande nærmiljø, der den enkelte innbyggar i Skjåk opplever trivsel, tilhørigheit og gode nettverk. Vi ønskjer eit lokalsamfunn der den gode dugnadsånda lever. Der vi saman bidrar og er på bana for å gjere Skjåk til ein god stad å vokse opp, leva og bu.

Aktivitetar 

Vi samarbeider med lag og organisasjonar. Du kan koma med forslag til aktivitetar du ynskjer på sentralen, og vere med å starte eigne aktivitetar.


Delta gjerne på:

 • Torsdagshygge med middagsservering.
 • Småbarnsbading
 • småbarnskafé
 • Sang ved livets begynnelse
 • Trimgrupper
 • Ledsagerteneste
 • Kortpselgrupper
 • Ulike tiltak på Skjåkheimen
 • Utstillingar
 • Turer
 • Kargruppe
 • Gutteklubb
 • Kjerringråd
 • Matdagar
 • Middag for nytilfløtte
 • Temakveldar
 • Bridge

 

Kontakt

Jo-André Sperstad Fjeld
Dagleg leiar
Mobil 900 42 055

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk

Kart