Styre

Styre
Styre Vara til styre
Arnhild Lyngved Kari Mette Brandsar
Ivar Kummen Lena Kolden
Amund Hånsnar Mari Langleite Barrusten
Judit Tusvik Mork John Sveen
Anna Torun Skog Hyrve Kristianne Skamsar

Kontakt

Jo-André Sperstad Fjeld
Dagleg leiar
Mobil 900 42 055

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk