Vil du vere friviljug i Skjåk Friviljugsentral?

Alle som har lyst og tid kan vere friviljug. Det er du som friviljug som bestemmer kor mykje tid du vil og kan bruke på frivillig arbeid.  Har du litt tid til overs? Har du hug og vilje til å gjera noko for andre utan å tene pengar? Har du kunnskap eller interesser som andre kan ha nytte og glede av?

Bli med som friviljug

Har du eit ynskje eller ein ide om noko du vil gjera, aleine eller saman med andre? Kanskje veit vi om fleire med felles interesser. Kanskje kan vi samarbeide? Dei friviljuge opplever at frivillig engasjement gjev meining.
Hjå oss kan du kanskje realisere nokre av draumane dine. Få nye venner og bekjente, fylle kvardagen med noko som er mainingsfullt for deg, og som er til glede for andre.
Mange opplever å ha mykje tid, enkelte tykkjer dei er mykje åleine. Andre trivst med mange aktivitetar, men opplever at helsa set begrensningar. På Friviljug-sentralen vil du oppleva eit sosialt fellesskap, meiningsfylte aktivitetar og eit variert tilbod.

•    Bli med du og.
•    Friviljugsentralen er til for alle uansett alder.
•    Ingen kan gjera alt, men alle kan gjera noko.
•    Det du kan, er det vi treng.

Skjåk Friviljug-sentral vart stifta i 1998
 

Kontakt

Edvard Kielland Mølmen
Dagleg leiar

Adresse:

Skjåk Friviljugsentral, Skeimoplassen 2, 2690 Skjåk