Innvandring og innreise

Dekorativt bilete - Klikk for stort bilde

Innvandring og innreise

Utlendingsdirektoratet har ansvar for innvandring. Kommunen har ansvar for busetting og introduksjon av flyktninger gjennom Lom og Skjåk Flyktningeteneste.

Arbeid

Viss du skal jobbe i Norge, må du som hovudregel ha opphaldsløyve.

Familieinnvandring

Viss du har eit familiemedlem som bur i Noreg, eller du ynskjer å stifte familie med ein person som bur her, kan du søke om familieinnvandringsløyve for å komme hit og bu saman med ham eller henne.

Statsborgarskap

På UDI sine sider finn du informasjon om korleis du går fram for å verte norsk statsborgar, dei krav som vert stilt og om dei reglar som gjeld.

Kontakt

Marie Jeanette Helgesen
Vaksenopplæring/Flyktningtenesta
Telefon 930 96 056