Innvandring og innreise

Utlendingsdirektoratet har ansvar for innvandring. Kommunen har ansvar for busetting og introduksjon av flyktninger gjennom Lom og Skjåk Flyktningeteneste.

Arbeid

Viss du skal jobbe i Norge, må du som hovudregel ha opphaldsløyve.

Familieinnvandring

Viss du har eit familiemedlem som bur i Noreg, eller du ynskjer å stifte familie med ein person som bur her, kan du søke om familieinnvandringsløyve for å komme hit og bu saman med ham eller henne.

Statsborgarskap

På UDI sine sider finn du informasjon om korleis du går fram for å verte norsk statsborgar, dei krav som vert stilt og om dei reglar som gjeld.

Kontakt

Marie Jeanette Helgesen
Flyktingkoordinator og leiar, Vaksenopplæring
Telefon 930 96 056