Informasjon frå nasjonale myndigheiter

Skjåk kommune følgjer utviklinga og situasjonen i Ukraina nøye, og har auka beredskapen for å vere førebudd på å kunne bidra i ein mogleg flyktningsituasjon.

Lenker og informasjon

Artikkelliste